the joint, or region of the joint, between the thigh and leg

listen to the pronunciation of the joint, or region of the joint, between the thigh and leg
İngilizce - Türkçe

the joint, or region of the joint, between the thigh and leg teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

knee
{i} diz

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

O, dizlerinin üzerine çöktü. - He collapsed to his knees.

knee
diz atmak
knee
{f} diz ile vurmak
knee
diz yeri
knee
{f} dizle vur
knee
(Tıp) Diz, genu
knee
oynak
knee
(giyside) diz
knee
(in ile) diz vurmak
knee
elbisenin diz üzerine gelen kısmı
knee
hürmet veya selâm
knee
diz,v.dizle vur: n.diz
knee
knee breeches kısa pantolon
knee
(isim) diz, dirsek şeklinde parça
knee
diz vurmak
knee
knee jerk diz adalesine vurulunca meydana gelen geri atma hareketi
knee
(fiil) diz ile vurmak
İngilizce - İngilizce
knee
the joint, or region of the joint, between the thigh and leg