the form and structure of an organism

listen to the pronunciation of the form and structure of an organism
İngilizce - Türkçe

the form and structure of an organism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
İngilizce - İngilizce
morphology
the form and structure of an organism

  Heceleme

  the form and struc·ture of an or·ga·ni·sm

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi fôrm ınd strʌkçır ıv ın ôrgınîzım

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Günün kelimesi

  stiggins