the form and structure of an organism

listen to the pronunciation of the form and structure of an organism
Englisch - Türkisch

Definition von the form and structure of an organism im Englisch Türkisch wörterbuch

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
Englisch - Englisch
morphology
the form and structure of an organism

  Silbentrennung

  the form and struc·ture of an or·ga·ni·sm

  Türkische aussprache

  dhi fôrm ınd strʌkçır ıv ın ôrgınîzım

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Wort des Tages

  stiggins
Favoriten