the field of energy surrounding all living things

listen to the pronunciation of the field of energy surrounding all living things
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
aura
the field of energy surrounding all living things

  Heceleme

  the field of en·er·gy sur·round·ing all li·ving things

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi fild ıv enırci sıraundîng ôl lîvîng thîngz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈfēld əv ˈenərʤē sərˈoundəɴɢ ˈôl ˈləvəɴɢ ˈᴛʜəɴɢz/ /ðiː ˈfiːld əv ˈɛnɜrʤiː sɜrˈaʊndɪŋ ˈɔːl ˈlɪvɪŋ ˈθɪŋz/

  Günün kelimesi

  ideogram