the earth is considered a negative plane of existence

listen to the pronunciation of the earth is considered a negative plane of existence
İngilizce - Türkçe

the earth is considered a negative plane of existence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Earth
dünya

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

İngilizce - İngilizce
Earth
the earth is considered a negative plane of existence

  Heceleme

  the earth I·s con·sid·ered a neg·a·tive plane of ex·ist·ence

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ırth îz kınsîdırd ı negıtîv pleyn ıv egzîstıns

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈərᴛʜ əz kənˈsədərd ə ˈnegətəv ˈplān əv egˈzəstəns/ /ðiː ˈɜrθ ɪz kənˈsɪdɜrd ə ˈnɛɡətɪv ˈpleɪn əv ɛɡˈzɪstəns/

  Günün kelimesi

  polyhistor