the details or facts; especially, those obtained by gossip or rumor

listen to the pronunciation of the details or facts; especially, those obtained by gossip or rumor
İngilizce - Türkçe

the details or facts; especially, those obtained by gossip or rumor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

skinny
{s} çok zayıf

Neden bu kadar çok zayıfsın? - Why are you so skinny?

skinny
{s} sıska

Sıska olmak sağlıksızdır. - Being skinny is unhealthy.

Tom kesinlikle sıska. - Tom certainly is skinny.

skinny
{s} cimri
skinny
canlı cenaze
skinny
püf desen uçacak
skinny
kemikleri sayılmak
skinny
değnek gibi
skinny
çırpı gibi
skinny
sıskalık
skinny
{s} cılız

Bana cılız ve çirkin demeye nasıl cesaret edersin? - How dare you call me skinny and ugly?

skinny
bir deri bir kemik
skinny
arık
skinny
skinninessaşırı zayıflık
skinny
{s} derimsi
skinny
{s} eli sıkı
İngilizce - İngilizce
skinny

She called to get the skinny on the latest goings-on in the club.

the details or facts; especially, those obtained by gossip or rumor