the cutting, sorting, trimming and packing of paper

listen to the pronunciation of the cutting, sorting, trimming and packing of paper
İngilizce - Türkçe

the cutting, sorting, trimming and packing of paper teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

finishing
bitirme

İki ya da üç dakika içerisinde onu bitirmeyi planlıyorum. - I plan on finishing that in two or three minutes.

Projeyi bitirmeyi başardık. - We succeeded in finishing the project.

finishing
(Askeri) RÖTUŞ, SON İŞLEM: Bir madde veya malzemeyi satış veya kullanma durumuna getirmek bir işe son şeklini vermek için girişilen işlem
finishing
tamamlayıcı
finishing
(Bilgisayar) bitiriliyor
finishing
itmam
finishing
(Kimya) apreleme
finishing
(Askeri) son işlem
finishing
(Askeri,Otomotiv) rötuş

Birkaç son rötuş eklerim. - I add a few finishing touches.

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

finishing
(Bilgisayar) sonlandırılıyor
finishing
cilalama
finishing
perdah
finishing
sonkat
finishing
bitirici
finishing
{i} tamamlama
finishing
{i} cila
finishing
(sıfat) bitirici, son
finishing
{i} apre
İngilizce - İngilizce
finishing
the cutting, sorting, trimming and packing of paper