the condition of failing to meet an obligation

listen to the pronunciation of the condition of failing to meet an obligation
İngilizce - Türkçe

the condition of failing to meet an obligation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

default
hazır bulunmayış
default
bulunmama
default
(Bilgisayar,Teknik) olağan
default
(Bilgisayar) önceden tanımlanmış
default
savsama
default
(Bilgisayar) öndeğer
default
bir görevi yerine getirmemek
default
yarışmaya katılmamak
default
mahkemeye gelmemek
default
bir borcu ödememek
default
{f} yükümlülüğünü yerine getirmemek
default
varsayılan

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

Çoğu kişi varsayılan seçeneği seçer. - Most people choose the default option.

default
{f} karşılaşmaya katılmamak
default
(Nükleer Bilimler) ilk değeri
default
{f} hükmen yenik sayılmak
default
{f} görevi yapmakta kusur işlemek
default
(fiil) yükümlülüğünü yerine getirmemek, görevi yapmakta kusur işlemek; mahkemeye gelmemek; karşılaşmaya katılmamak; hükmen yenik sayılmak; gıyabında hüküm vermek
default
ispatı vücut etmediğinden mahkum etmek
İngilizce - İngilizce
default
the condition of failing to meet an obligation

  Heceleme

  the con·di·tion of fail·ing to meet an ob·li·ga·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kındîşın ıv feylîng tı mit ın äblıgeyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ˈfāləɴɢ tə ˈmēt ən ˌäbləˈgāsʜən/ /ðiː kənˈdɪʃən əv ˈfeɪlɪŋ tə ˈmiːt ən ˌɑːbləˈɡeɪʃən/