the cessation of detectable viral replication in a person's blood

listen to the pronunciation of the cessation of detectable viral replication in a person's blood
İngilizce - Türkçe

the cessation of detectable viral replication in a person's blood teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suppression
{i} baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

suppression
zulüm
suppression
(Dilbilim) dışlama
suppression
bastın
suppression
zapt etme
suppression
{i} tutma
suppression
{i} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklama
suppression
{i} gizleme
suppression
{i} gizli tutma
suppression
{i} bastırma, durdurma; yok etme
suppression
{i} durdurma
suppression
{i} önleme
suppression
{i} kesme
suppression
(Biyoloji) supresyon
suppression
{i} bastırma
suppression
{i} ruhb. (bilinçli olarak) (duyguyu/isteği)
suppression
örtbas etme/bastırma
İngilizce - İngilizce
suppression
the cessation of detectable viral replication in a person's blood

  Heceleme

  the ces·sa·tion of de·tect·a·ble vi·ral rep·li·ca·tion in a person's blood

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi seseyşın ıv dîtektıbıl vayrıl replıkeyşın în ı pırsınz blʌd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌseˈsāsʜən əv dəˈtektəbəl ˈvīrəl ˌrepləˈkāsʜən ən ə ˈpərsənz ˈbləd/ /ðiː ˌsɛˈseɪʃən əv dɪˈtɛktəbəl ˈvaɪrəl ˌrɛpləˈkeɪʃən ɪn ə ˈpɜrsənz ˈblʌd/