the angular distance of an object in the sky from the celestial equator

listen to the pronunciation of the angular distance of an object in the sky from the celestial equator
İngilizce - Türkçe

the angular distance of an object in the sky from the celestial equator teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

declination
meyil
declination
yokuş
declination
eğim
declination
deklinasyon
declination
menfi cevap
declination
(Askeri) MEYİL: Bir gök cisminin gök Ekvator düzlemi ile o gök cismini dünya merkezine birleştiren hattın meydana getirdiği açı olup ekvatordan kuzeye veya güneye doğru 90 dereceye kadar değişir. Kısaca gök cisminin (güneş, ay, yıldız, gezegen) arzı veya enlemidir
declination
kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönu arasındaki açı
declination
{i} sapma
declination
{i} geri çevirme
declination
iğne sapması
declination
sapma/geri çevirme
declination
{i} reddetme
declination
inhiraf
İngilizce - İngilizce
declination
the angular distance of an object in the sky from the celestial equator

  Heceleme

  the an·gu·lar dis·tance of an ob·ject in the sky from the ce·les·tial e·qua·tor

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi änggyılır dîstıns ıv ın ıbcekt în dhi skay fırm dhi sılesçıl îkweytır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈaɴɢgyələr ˈdəstəns əv ən əbˈʤekt ən ᴛʜē ˈskī fərm ᴛʜē səˈlesʧəl əˈkwātər/ /ðiː ˈæŋɡjəlɜr ˈdɪstəns əv ən əbˈʤɛkt ɪn ðiː ˈskaɪ fɜrm ðiː səˈlɛsʧəl ɪˈkweɪtɜr/