the angle from which the viewer sees the objects or scene

listen to the pronunciation of the angle from which the viewer sees the objects or scene
İngilizce - Türkçe

the angle from which the viewer sees the objects or scene teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

point of view
bakış açısı

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

point of view
Nokta-i nazar
İngilizce - İngilizce
point of view
the angle from which the viewer sees the objects or scene

  Heceleme

  the An·gle from which the view·er sees the objects or scene

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi änggıl fırm hwîç dhi vyuır siz dhi ıbceks ır sin

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈaɴɢgəl fərm ˈhwəʧ ᴛʜē ˈvyo͞oər ˈsēz ᴛʜē əbˈʤeks ər ˈsēn/ /ðiː ˈæŋɡəl fɜrm ˈhwɪʧ ðiː ˈvjuːɜr ˈsiːz ðiː əbˈʤɛks ɜr ˈsiːn/

  Günün kelimesi

  pell-mell