the activity of recording business transactions

listen to the pronunciation of the activity of recording business transactions
İngilizce - Türkçe

the activity of recording business transactions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bookkeeping
muhasebecilik

Muhasebecilik yapabilir misin? - Can you do bookkeeping?

bookkeeping
{i} saymanlık
bookkeeping
{i} defter tutma

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

bookkeeping
i., muh. defter tutma
bookkeeping
(Mukavele) muhasebe

Muhasebecilik yapabilir misin? - Can you do bookkeeping?

İngilizce - İngilizce
bookkeeping
clerking
the activity of recording business transactions

  Heceleme

  the ac·ti·vi·ty of re·cord·ing busi·ness transactions

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äktîvıti ıv rıkôrdîng bîznıs tränzäkşınz

  Telaffuz

  /ᴛʜē akˈtəvətē əv rəˈkôrdəɴɢ ˈbəznəs tranˈzaksʜənz/ /ðiː ækˈtɪvətiː əv rəˈkɔːrdɪŋ ˈbɪznəs trænˈzækʃənz/

  Günün kelimesi

  frowzy