the act of making or becoming short or shorter

listen to the pronunciation of the act of making or becoming short or shorter
İngilizce - İngilizce
shortening
the act of making or becoming short or shorter

  Heceleme

  the act of mak·ing or be·com·ing Short or shorter

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äkt ıv meykîng ır bîkʌmîng şôrt ır şôrtır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈmākəɴɢ ər bəˈkəməɴɢ ˈsʜôrt ər ˈsʜôrtər/ /ðiː ˈækt əv ˈmeɪkɪŋ ɜr bɪˈkʌmɪŋ ˈʃɔːrt ɜr ˈʃɔːrtɜr/

  Günün kelimesi

  taxis