kısalt

listen to the pronunciation of kısalt
Türkçe - İngilizce
make shorter
{f} abbreviated

Put the words in parentheses into abbreviated form. - Parantez içindeki kelimeleri kısaltılmış şekle koyun.

In English, ultraviolet is often abbreviated as UV. - İngilizcede ultraviyole sık sık UV olarak kısaltılır.

{f} shortened

I must have it shortened. - Onu kısalttırmalıyım.

I shortened my speeches. - Konuşmalarımı kısalttım.

shorten

A working day shortens life by 8 hours. - Bir çalışma günü hayatı 8 saat kısaltır.

How can you shorten this cable? - Bu kabloyu nasıl kısaltabilirsin?

{f} shortening
abbreviate

In English, ultraviolet is often abbreviated as UV. - İngilizcede ultraviyole sık sık UV olarak kısaltılır.

Put the words in parentheses into abbreviated form. - Parantez içindeki kelimeleri kısaltılmış şekle koyun.

foreshorten
abridge

This dictionary is an abridged edition. - Bu sözlük kısaltılmış bir baskıdır.

This text requires no abridgement. - Bu metin hiçbir kısaltılma gerektirmiyor.

kısal
got shorter
kısal
get shorter
kısalt