the act of intervening (as to mediate a dispute)

listen to the pronunciation of the act of intervening (as to mediate a dispute)
İngilizce - Türkçe

the act of intervening (as to mediate a dispute) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intervention
{i} müdahale

Doğadaki insan müdahalesinin hiçbir sınırı yoktur. - Human intervention in nature has no limits.

intervention
(Ticaret) hükümet müdahalesi
intervention
müdahele
intervention
{i} geçme
intercession
rica
intervention
aracılık
intervention
(Tıp) Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi
intervention
(Ticaret) aracılık etme
intervention
{i} nüfuzunu kullanma
the act of
eyleminin
intercession
başkaları hesabına yalvarma
intercession
{i} şefaat
intercession
şefaat/aracılık
intercession
{i} araya girme, aracılık
intercession
{i} rica (başkası adına)
intercession
{i} aracılık
intervention
{i} arada olma
intervention
araya girme,müdahele
İngilizce - İngilizce
intervention
intercession
the act of intervening (as to mediate a dispute)