the act of inflecting a word; declension

listen to the pronunciation of the act of inflecting a word; declension
İngilizce - Türkçe

the act of inflecting a word; declension teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

declination
meyil
declination
yokuş
declination
eğim
the act of
eyleminin
declination
deklinasyon
declination
menfi cevap
declination
(Askeri) MEYİL: Bir gök cisminin gök Ekvator düzlemi ile o gök cismini dünya merkezine birleştiren hattın meydana getirdiği açı olup ekvatordan kuzeye veya güneye doğru 90 dereceye kadar değişir. Kısaca gök cisminin (güneş, ay, yıldız, gezegen) arzı veya enlemidir
declination
kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönu arasındaki açı
declination
{i} sapma
declination
{i} geri çevirme
declination
iğne sapması
declination
sapma/geri çevirme
declination
{i} reddetme
declination
inhiraf
İngilizce - İngilizce
declination
the act of inflecting a word; declension