the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference

listen to the pronunciation of the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference
İngilizce - Türkçe

the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

collection
{i} koleksiyon

Pul koleksiyonuna bir göz atmak istiyorum. - I'd like to have a look at your stamp collection.

John Sam'in tam bir müzik koleksiyona sahiptir. - John has the complete collection of Sam's music.

collection
{i} toplama

Dan'ın toplama arabalarla dolu bir garajı vardı. - Dan had a garage full of collection cars.

Bu evin yağmur suyu toplama sistemi var. - This house has a rainwater collection system.

collection
{i} tahsilât
collection
{i} toplanma

Oy pusulalarının toplanması on dakika sürdü. - The collection of the ballots took ten minutes.

collection
{i} toplanmış yardım
collection
{i} para toplama
collection
(Politika, Siyaset) bir araya getirme
collection
biriktiri
collection
(Askeri) bilgi toplama
collection
iane
collection
derlem

Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir. - Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans.

O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı. - She published two collections of short stories.

collection
toplanan para
collection
{i} (kilisede toplanan) para, iane
collection
(Askeri) Bak. "intelligence cycle"
collection
{i} yığın
collection
(isim) toplama, toplanma, derleme; toplanmış yardım; para toplama, koleksiyon; tahsilât; tabaka; yığın
İngilizce - İngilizce
{n} collection
the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference