the act of clearing or something (such as a space) cleared

listen to the pronunciation of the act of clearing or something (such as a space) cleared
İngilizce - Türkçe

the act of clearing or something (such as a space) cleared teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clearance
(Biyokimya) atılım
clearance
aralık
clearance
(Fizyoloji,Tıp) klirens
clearance
(Havacılık) kalkış izni
clearance
(Havacılık) ayrım
clearance
ölü hacim
clearance
temizleme
clearance
açıklık yer
clearance
(Spor) Oyunda topu tehlike bölgesinden uzaklaştırma
clearance
{i} açma
clearance
(Nükleer Bilimler) temizleme, serbest bırakma
clearance
(isim) temizleme, açma; açıklık; tasfiye; boşluk, limandan ayrılma izni; ödeme, tasfiye satışı, mevsim sonu satışı, gümrük belgesi
clearance
(Avrupa Birliği) gümrük makbuzu; gümrükleme, tasfiye
clearance
{i} ödeme
clearance
{i} açıklık
clearance
(İnşaat) boşluk, açıklık
clearance
{i} tasfiye satışı

Tom o bir çift ayakkabıyı tasfiye satışında aldı. - Tom bought that pair of shoes at a clearance sale.

Onlar bir tasfiye satışı düzenliyorlar. - They're holding a clearance sale.

clearance
sayışma
İngilizce - İngilizce
clearance
the act of clearing or something (such as a space) cleared