the act of breathing; a breath; an inspiration

listen to the pronunciation of the act of breathing; a breath; an inspiration
İngilizce - Türkçe

the act of breathing; a breath; an inspiration teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aspiration
{i} istek
aspiration
{i} can atma
aspiration
(Dilbilim) üfleme
aspiration
(Askeri) havalandırma
aspiration
tutku
the act of
eyleminin
aspiration
{i} özlem

Onun iç dekaratör olma özlemleri var. - She has aspirations to become an interior decorator.

O oldukça karamsar ve hiç bir özlemi yok. - He is extremely pessimistic and has no aspirations.

aspiration
(Tıp) Hava veya sıvıların emilmesi, aspirasyon
aspiration
yüksek bir gaye edinme
aspiration
{i} soluma
aspiration
{i} soluklu okuma
aspiration
(İnşaat) hava emme
aspiration
{i} nefes alma
aspiration
{i} (uzun zamandır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. Amacı ünlü olmaktı
aspiration
{i} emme
aspiration
nefes alıp verme
aspiration
"h" harfini telâffuz
aspiration
{i} arzu
aspiration
aspirasyon,istek
İngilizce - İngilizce
aspiration
the act of breathing; a breath; an inspiration