the act of being present (at a meeting or event etc )

listen to the pronunciation of the act of being present (at a meeting or event etc )
İngilizce - Türkçe

the act of being present (at a meeting or event etc ) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attendance
{i} katılma

Japonya'da ilk ve orta okula katılmak zorunludur. - In Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.

Katılmak bütün üyeler için zorunludur. - Attendance is compulsory for all members.

attendance
{i} katılım

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

Benim katılımım gereklidir. - My attendance is necessary.

attendance
devam (bir okula vb)
attendance
hizmet etme
attendance
bakma
attendance
hizmet
attendance
ilgilenme
attendance
hazır bulunma
attendance
bulunan kişilerin sayısı
attendance
düzenli olarak gitme
attendance
devam etme
attendance
dance in attendance on üzerine titremek
attendance
{i} bakım
attendance
(isim) katılım, devam, katılma; hazır bulunma; ilgilenme, bakım, bakma, kumanda, eşlik
attendance
{i} hazır bulunanlar
attendance
{i} eşlik
İngilizce - İngilizce
attendance
attending
the act of being present (at a meeting or event etc )