the ability of a measurement to be reproduced consistently

listen to the pronunciation of the ability of a measurement to be reproduced consistently
İngilizce - Türkçe

the ability of a measurement to be reproduced consistently teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

precision
kesinlik

Kesinlik matematikte önemlidir. - Precision is important in math.

Ölçümde kesinlik önemlidir. - Precision in measurement is important.

precision
(Mühendislik) hassasiyet

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Ölçümde hassasiyet gereklidir. - Precision in measurement is necessary.

precision
belginlik
precision
duyarlı
precision
(Ticaret) açıklık
precision
tamlık
precision
duyarlık
precision
doğruluk
precision
{i} hassasiyet [müh.]
precision
vuzuh
precision
{i} dakiklik
precision
{s} hassas: a precision instrument hassas
precision
precision bombing tam isabetli bombardıman
precision
dakik
precision
kesinlik (tekrarlı analizlerde birbirine yakın sonuçlar elde edebilme derecesidir)
precision
hassas

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

Ölçümde hassasiyet gereklidir. - Precision in measurement is necessary.

İngilizce - İngilizce
precision
the ability of a measurement to be reproduced consistently

  Heceleme

  the a·bi·li·ty of a meas·ure·ment to be re·pro·duced con·sist·ent·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ıbîlıti ıv ı mejırmınt tı bi riprıdust kınsîstıntli

  Telaffuz

  /ᴛʜē əˈbələtē əv ə ˈmeᴢʜərmənt tə bē ˌrēprəˈdo͞ost kənˈsəstəntlē/ /ðiː əˈbɪlətiː əv ə ˈmɛʒɜrmənt tə biː ˌriːprəˈduːst kənˈsɪstəntliː/

  Günün kelimesi

  schlemiel