that which confines or contracts; a restraint; a shackle; a hindrance

listen to the pronunciation of that which confines or contracts; a restraint; a shackle; a hindrance
İngilizce - Türkçe

that which confines or contracts; a restraint; a shackle; a hindrance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cramp
{i} kramp

Yüzerken bacağıma kramp girdi. - I got a cramp in my leg while swimming.

Özel günümde kötü kramplarım oluyor. - I have bad cramps when I have my period.

cramp
kramp,v.sınırlı tut: n.kramp
cramp
{i} krampon
cramp
(Tıp) Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp
cramp
{f} kenetlemek
cramp
{f} krampa neden olmak
cramp
engel
cramp
engel olmak
cramp
mengene
cramp
{f} sınırlı tut
cramp
kısıtlamak
cramp
tıkıştırmak
cramp
{i} kenet, mengene
cramp
(fiil) krampa neden olmak, mengene ile sıkıştırmak; kenetlemek; engellemek; kısıtlamak; tutmak
cramp
{i} şiddetli karın ağrısı
cramp
{f} tutmak
cramp
{i} kasınç, kramp
İngilizce - İngilizce
cramp
that which confines or contracts; a restraint; a shackle; a hindrance