that which adheres; an appendage

listen to the pronunciation of that which adheres; an appendage
İngilizce - Türkçe

that which adheres; an appendage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adherent
{s} yapışık
adherent
{i} yandaş

Mormonlar çok eşliliği yasakladılar ama bazı yandaşları bunu hala uyguluyorlar. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
yapışan
adherent
{s} yapışkan
adherent
bağlanan
adherent
(Ticaret) bağlı olan
adherent
(Havacılık) yapışmış
adherent
tutkal
adherent
{i} taraftar

Hristiyanlığın birçok taraftarı vardır. - Christianity has many adherents.

Mormonlar çok eşliliği yasa dışı ilan ettiler fakat bazı taraftarları onu hâlâ uyguluyor. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
{s} bağlı
İngilizce - İngilizce
adherent
that which adheres; an appendage