that has the quality of clinging or sticking fast to something

listen to the pronunciation of that has the quality of clinging or sticking fast to something
İngilizce - Türkçe

that has the quality of clinging or sticking fast to something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adherent
{s} yapışık
adherent
{i} yandaş

Mormonlar çok eşliliği yasakladılar ama bazı yandaşları bunu hala uyguluyorlar. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
yapışan
adherent
{s} yapışkan
adherent
bağlanan
adherent
(Ticaret) bağlı olan
adherent
(Havacılık) yapışmış
adherent
tutkal
adherent
{i} taraftar

Hristiyanlığın birçok taraftarı vardır. - Christianity has many adherents.

Mormonlar çok eşliliği yasa dışı ilan ettiler fakat bazı taraftarları onu hâlâ uyguluyor. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
{s} bağlı
İngilizce - İngilizce
adherent
that has the quality of clinging or sticking fast to something

  Heceleme

  that has the qua·li·ty of cling·ing or stick·ing fast to some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhıt hız dhi kwälıti ıv klîngîng ır stîkîng fäst tı sʌmthîng

  Telaffuz

  /ᴛʜət həz ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈkləɴɢəɴɢ ər ˈstəkəɴɢ ˈfast tə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðət həz ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈklɪŋɪŋ ɜr ˈstɪkɪŋ ˈfæst tə ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  chaperon