tevazu ile entreating

listen to the pronunciation of tevazu ile entreating
Türkçe - İngilizce
entreating with humility
tevazu ile entreating