tepegöz

listen to the pronunciation of tepegöz
Türkçe - İngilizce
overhead projector
Overhead projector: A projector capable of projecting enlarged images of written or pictorial material onto a screen or wall from a transparency placed horizontally below the projector and lighted from underneath
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: Uranoscopidae) [syn.: tepegöz, kurbağa balık] stargazer
low-browed, (someone) who has a very low brow or forehead
squint-eyed
cyclopes
cyclops
stargazer
Türkçe - Türkçe
Dar alınlı, gözleri saçlarının bittiği yere çok yakın görünen (kimse)
Medine kurdunun ara konakçısı, tepegözlerin örnek türü olan küçük kabuklu (Cyclops strenuus)
Dar alınlı,gözleri saçlarının bittiği yere çok yakın görünen (kimse)
Medine kurdunun ara konakçısı,tepegözlerin örnek türü olan küçük kabuklu (Cyclops strenuus)
Dikkatsizce, sağa sola çarparak yürüyen (kimse)
Derslerde asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığı ile perdeye yansıtan optik araç
tepegözler
Birçok türü, önemli solucan türlerine ara konakçılık eden, duyargaları tek kollu, beşinci çift ayakları körelmiş kabuklular familyası
tepegöz