teori

listen to the pronunciation of teori
Türkçe - İngilizce
theory

When it comes to science, practice is more important than theory. - Bilime gelince, uygulama teoriden daha önemlidir.

The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory. - Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır.

theory kuram, nazariye
speculation
teori kurmak
theorize
temeli olan teori
grounded theory
kinetik teori
(Fizik) kinetic theory
kritik teori
critical theory
meta teori
(Pisikoloji, Ruhbilim) metatheory
potansiyel teori
(Fizik) potential theory
sosyal teori
social theory
aksiyomatik teori
axiomatic theory
bilimsel teori
scientific theory

This scientific theory is very controversial. - Bu bilimsel teori çok tartışmalıdır.

This scientific theory is controversial. - Bu bilimsel teori tartışmalıdır.

ergodik teori
ergodic theory
felsefi teori
philosophical theory
geleneksel teori
(Jeoloji) conventional theory
gerçeği teori ile bağdaştırmak
accommodate facts to theory
ikili teori
(Pisikoloji, Ruhbilim) duplex theory
potansiyel teori 
(Matematik) potential theory 
psiko-analitik teori
psychoanalytic theory
psiko-dinamik teori
psychoanalytic theory
psiko-lengüistik teori
psycholinguistic theory
psikolojik teori
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) psychological theory
öz-teori
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-theory
Türkçe - Türkçe
Kuram, nazariye: "Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada."- Ç. Altan
kuram
teori