temporary fashion or other trends followed by a group

listen to the pronunciation of temporary fashion or other trends followed by a group
İngilizce - İngilizce
fads
temporary fashion or other trends followed by a group

  Heceleme

  tem·po·ra·ry fash·ion or oth·er trends followed by a group

  Türkçe nasıl söylenir

  tempıreri fäşın ır ʌdhır trendz fälōd bay ı grup

  Telaffuz

  /ˈtempərˌerē ˈfasʜən ər ˈəᴛʜər ˈtrendz ˈfälōd ˈbī ə ˈgro͞op/ /ˈtɛmpɜrˌɛriː ˈfæʃən ɜr ˈʌðɜr ˈtrɛndz ˈfɑːloʊd ˈbaɪ ə ˈɡruːp/

  Günün kelimesi

  epiphany