temporary fashion or other trends followed by a group

listen to the pronunciation of temporary fashion or other trends followed by a group
Englisch - Englisch
fads
temporary fashion or other trends followed by a group

  Silbentrennung

  tem·po·ra·ry fash·ion or oth·er trends followed by a group

  Türkische aussprache

  tempıreri fäşın ır ʌdhır trendz fälōd bay ı grup

  Aussprache

  /ˈtempərˌerē ˈfasʜən ər ˈəᴛʜər ˈtrendz ˈfälōd ˈbī ə ˈgro͞op/ /ˈtɛmpɜrˌɛriː ˈfæʃən ɜr ˈʌðɜr ˈtrɛndz ˈfɑːloʊd ˈbaɪ ə ˈɡruːp/

  Wort des Tages

  retrograde
Favoriten