tam sayılar

listen to the pronunciation of tam sayılar
Türkçe - İngilizce
whole numbers
plural form of whole number
tam sayı
integer
tamsayılar
(Matematik) integers
Tam sayı
whole number

Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers. - İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.

tam sayılar