tabir

listen to the pronunciation of tabir
Türkçe - İngilizce
expression
interpretation (of a dream)
phrase

That's a very common phrase where I come from. - Bu, benim geldiğim yerde çok yaygın bir tabir.

Could you teach me some French phrases that I might need? - İhtiyacım olabilecek bazı Fransızca tabirleri bana öğretir misiniz?

expression; term; idiom
word
word, expression, phrase, idiom; (rüya) interpretation, oneiromancy
locution
interpretation
parlance
saying
tabir caizse
so to speak/say
tabir caizse
if I may put it this way, if I may use this expression
tabir etmek
1. to express (something) in words. 2. to call (something) (a certain name): Bu hayvana ayı tabir ederler. They call this animal a bear. 3. to interpret (a dream)
tabir etmek
a) to express b) to interpret
tabirler
phrases
rüyasını tabir etmek
to interpret (someone's) dream
Türkçe - Türkçe
Deyiş, anlatım, ifade: "Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yorma, yorumlama
Rüyayı yorma, yorumlama
Deyim: "Müfid için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu."- P. Safa
Deyim
Deyiş, anlatım, ifade
(Osmanlı Dönemi) yorumlamak, yorum, ifâde anlatma, söz, mânâsı olan söz, deyim, terim
tabir etmek
Söz ile anlatmak
tabir etmek
Yorumlamak
tabir