tüneller

listen to the pronunciation of tüneller
Türkçe - İngilizce
tunnelled
tünel
{i} tunnel

This tunnel is twice as long as that one. - Bu tünel onun iki katı kadar uzundur.

Our train went through a long tunnel. - Trenimiz uzun bir tünelden geçti.

tünel
{i} subway
tünel
(Pisikoloji, Ruhbilim) Dugout
tünel
cutting
tünel
{i} tube
tünel
underground way
tünel
(Askeri) feeding tube
tünel
gallery
tünel
adit
Türkçe - Türkçe

tüneller teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tünel
Çevresi kapalı yol
tünel
Kara taşımacılığı, su ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılan, dar, uzun yapay ya da doğal yeraltı geçiti
tünel
Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında açılan yol
tüneller