suitable; meeting the conditions; worthy of being chosen

listen to the pronunciation of suitable; meeting the conditions; worthy of being chosen
İngilizce - Türkçe

suitable; meeting the conditions; worthy of being chosen teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. - Everyone is eligible regardless of nationality.

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
İngilizce - İngilizce
eligible
suitable; meeting the conditions; worthy of being chosen