suffering from excessive gas in the alimentary canal

listen to the pronunciation of suffering from excessive gas in the alimentary canal
suffering from excessive gas in the alimentary canal

  Heceleme

  suf·fer·ing from ex·ces·sive gas in the al·i·men·ta·ry ca·nal

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌfrîng fırm îksesîv gäs în dhi älımentıri kınäl

  Telaffuz

  /ˈsəfrəɴɢ fərm əkˈsesəv ˈgas ən ᴛʜē ˌaləˈmentərē kəˈnal/ /ˈsʌfrɪŋ fɜrm ɪkˈsɛsɪv ˈɡæs ɪn ðiː ˌæləˈmɛntɜriː kəˈnæl/

  Günün kelimesi

  chop suey