subject to, or characterized by, gusts or squalls; windy; stormy; tempestuous

listen to the pronunciation of subject to, or characterized by, gusts or squalls; windy; stormy; tempestuous
İngilizce - Türkçe

subject to, or characterized by, gusts or squalls; windy; stormy; tempestuous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gusty
rüzgârlı
gusty
fırtınalı
gusty
{s} sert
gusty
{s} şiddetli

Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar. - Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.

gusty
kesik kesik
İngilizce - İngilizce
gusty
subject to, or characterized by, gusts or squalls; windy; stormy; tempestuous

    Heceleme

    sub·ject to, or char·ac·ter·ized by, gusts or squalls; windy; stormy; tem·pes·tu·ous

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    scree