suçlayıcı

listen to the pronunciation of suçlayıcı
Türkçe - İngilizce
accusing
accusatory
incriminatory
denunciatory
incriminating
inculpatory
suçla
accuse

I was accused of eating the boss's lunch. - Patronun öğle yemeğini yemekle suçlandım.

He was accused of murder. - O cinayetle suçlandı.

suçla
blame on

The investigators tried to pin the blame on the pilot. - Araştırmacılar pilotu suçlamaya çalıştı.

suçla
indict

Tom Jackson was indicted in 2013 on drug smuggling charges. - Tom Jackson 2013 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan suçlandı.

The grand jury indicted Tom for murder. - Büyük jüri Tom'u cinayetle suçladı.

suçla
{f} blame

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

Nobody was to blame for the accident. - Kimse kaza için suçlanmadı.

suçla
incriminate

Sami didn't incriminate himself. - Sami kendini suçlamadı.

suçla
{f} blamed

Tom blamed the failure on Mary. - Tom başarısızlık için Mary'yi suçladı.

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

suçla
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçla
arraign
suçla
{f} accusing

She pointed her finger at him accusingly. - O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi.

Nobody's accusing you of a crime. - Hiç kimse seni bir suçla suçlamıyor.

suçla
accuse of
suçla
{f} accused

He was accused of murder. - O cinayetle suçlandı.

He was accused of evading tax. - Vergi kaçırmakla suçlandı.

suçla
accuse by
suçla
{f} incriminating
suçla
accuseof
suçlayıcı