statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring

listen to the pronunciation of statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring
İngilizce - Türkçe

statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

assist
{f} yardım etmek

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

Tom Mary'nin ayaklarına yardım etmek için elini aşağıya doğru uzattı. - Tom reached down to assist Mary to her feet.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Mobilyayı taşımada ona yardım ettim. - I assisted her in moving the furniture.

Mali olarak ressama yardım ettiler. - They assisted the painter financially.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Yardımımıza ihtiyacın var mı? - Do you need our assistance?

Yardım edebilir miyim? - May I be of assistance?

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
İngilizce - İngilizce
assist
statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring

  Heceleme

  sta·tis·ti·cal rec·og·ni·tion of mak·ing a pass that leads di·rect·ly to·wards scor·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  stıtîstîkıl rekıgnîşın ıv meykîng ı päs dhıt lidz dayrekli tıwôrdz skôrîng

  Telaffuz

  /stəˈtəstəkəl ˌrekəgˈnəsʜən əv ˈmākəɴɢ ə ˈpas ᴛʜət ˈlēdz dīˈreklē təˈwôrdz ˈskôrəɴɢ/ /stəˈtɪstɪkəl ˌrɛkəɡˈnɪʃən əv ˈmeɪkɪŋ ə ˈpæs ðət ˈliːdz daɪˈrɛkliː təˈwɔːrdz ˈskɔːrɪŋ/

  Günün kelimesi

  sciapodous