startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly

listen to the pronunciation of startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly
İngilizce - Türkçe

startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

surprisingly
şaşırtıcı şekilde

Hanako'nun şaşırtıcı şekilde hoş bir insan olduğu ortaya çıktı. - Hanako turned out to be a surprisingly nice person.

Tom şaşırtıcı şekilde güçlü. - Tom is surprisingly strong.

surprisingly
şaşırtıcı bir şekilde

Şaşırtıcı bir şekilde, soğuk günlerde bile yüzer. - Surprisingly, he swims even on cold days.

Şaşırtıcı bir şekilde kendimi çok güvende hissettim. - Surprisingly, I felt very safe.

surprisingly
şaşırtıcı biçimde

Borsa bugün şaşırtıcı biçimde sakindi. - The stock market was surprisingly quiet today.

Şaşırtıcı biçimde, şarkı söylemede iyiydi. - Surprisingly, he was good at singing.

surprisingly
hayret uyandıracak şekilde
İngilizce - İngilizce
surprisingly
startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly