start planning a piece of work again because the first plan failed

listen to the pronunciation of start planning a piece of work again because the first plan failed
İngilizce - Türkçe

start planning a piece of work again because the first plan failed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

go back to the drawing board
Birşeye silbaştan yeniden başlamak, son denemede başarısızlıkla sonuçlanan birşeyi tekrar denemek
İngilizce - İngilizce
go back to the drawing board
start planning a piece of work again because the first plan failed

  Heceleme

  start plan·ning a piece of work a·gain be·cause the first plan failed

  Türkçe nasıl söylenir

  stärt plänîng ı pis ıv wırk ıgeyn bîkôz dhi fırst plän feyld

  Telaffuz

  /ˈstärt ˈplanəɴɢ ə ˈpēs əv ˈwərk əˈgān bəˈkôz ᴛʜē ˈfərst ˈplan ˈfāld/ /ˈstɑːrt ˈplænɪŋ ə ˈpiːs əv ˈwɜrk əˈɡeɪn bɪˈkɔːz ðiː ˈfɜrst ˈplæn ˈfeɪld/