to impose an embargo on trading certain goods with another country

listen to the pronunciation of to impose an embargo on trading certain goods with another country
İngilizce - Türkçe

to impose an embargo on trading certain goods with another country teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

embargo
ambargo koymak
embargo
kadağan
embargo
müsadere etmek
embargo
kadağan etmek
embargo
müsadere
embargo
{i} ambargo

Birleşik Devletlerin Irak'ı zayıflatmak için on yıllık bir ambargoya ihtiyacı vardı. - The United States needed ten years of embargo in order to weaken Iraq.

Ambargoya muhalefet büyüyordu. - Opposition to the embargo was growing.

embargo
{f} yasaklamak
embargo
{i} yasaklama
embargo
{i} ticareti kısıtlama
embargo
{i} (çoğ. --es) ambargo
embargo
ambargo koy
embargo
{f} el koymak
embargo
men etme
embargo
(Askeri) AMBARGO KOYMAK: Bu işi yapmak. EMBARKATION (SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): BİNDİRME, YÜKLEME: Kıtaların malzeme ve ikmal maddeleri ile birlikte, bir gemiye ve/veya hava aracına bindirilmesi veya yüklenmesi
İngilizce - İngilizce
embargo
to impose an embargo on trading certain goods with another country

  Heceleme

  to im·pose an em·bar·go on trading cer·tain goods with an·oth·er coun·try

  Türkçe nasıl söylenir

  tı împōz ın embärgō ôn treydîng sırtın gûdz wîdh ınʌdhır kʌntri

  Telaffuz

  /tə əmˈpōz ən emˈbärgō ˈôn ˈtrādəɴɢ ˈsərtən ˈgo͝odz wəᴛʜ əˈnəᴛʜər ˈkəntrē/ /tə ɪmˈpoʊz ən ɛmˈbɑːrɡoʊ ˈɔːn ˈtreɪdɪŋ ˈsɜrtən ˈɡʊdz wɪð əˈnʌðɜr ˈkʌntriː/

  Günün kelimesi

  dis