sometimes, from time to time, now and then

listen to the pronunciation of sometimes, from time to time, now and then
İngilizce - Türkçe

sometimes, from time to time, now and then teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

at times
bazen, arasıra
at times
zaman zaman

Zaman zaman can sıkıcı baş ağrısı çekti. - At times, he suffered from a painful headache.

Tom'un İngilizcesi zaman zaman oldukça iyi görünsede, o sınırlarını biliyor gibi görünmüyor ve o bir hata yaptığında onu hatalı olduğuna ikna etmek imkansızdır. - Though Tom's English seems quite good at times, he doesn't seem to know his limitations and it's impossible to convince him that he's wrong when he makes a mistake.

at times
bazen

Bazen curve'ü carve ile karıştırıyorum. - At times I confuse curve with carve.

Hoşuma gittiğin kadar, bazen su katılmamış bir pislik olabildiğini de düşünüyorum. - As much as I like you, I think you can be a total jerk at times.

İngilizce - İngilizce
at times
sometimes, from time to time, now and then