something which is incapable of being discerned

listen to the pronunciation of something which is incapable of being discerned
İngilizce - İngilizce
indiscernible
something which is incapable of being discerned

  Heceleme

  some·thing which I·s in·ca·pa·ble of be·ing discerned

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmthîng hwîç îz înkeypıbıl ıv biîng dîsırnd

  Telaffuz

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ əz ənˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈsərnd/ /ˈsʌmθɪŋ ˈhwɪʧ ɪz ɪnˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈsɜrnd/

  Günün kelimesi

  flyleaf