something which is incapable of being discerned

listen to the pronunciation of something which is incapable of being discerned
Englisch - Englisch
indiscernible
something which is incapable of being discerned

  Silbentrennung

  some·thing which I·s in·ca·pa·ble of be·ing discerned

  Türkische aussprache

  sʌmthîng hwîç îz înkeypıbıl ıv biîng dîsırnd

  Aussprache

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ əz ənˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈsərnd/ /ˈsʌmθɪŋ ˈhwɪʧ ɪz ɪnˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈsɜrnd/

  Wort des Tages

  regale
Favoriten