something shaped like the letter o; a circle or oval

listen to the pronunciation of something shaped like the letter o; a circle or oval
İngilizce - Türkçe

something shaped like the letter o; a circle or oval teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

o
{i} sıfır
o
{ü} ya
o
{ü} hey
o
(isim) sıfır
İngilizce - İngilizce
o
something shaped like the letter o; a circle or oval