something appended or added; an appendage, adjunct, or concomitant

listen to the pronunciation of something appended or added; an appendage, adjunct, or concomitant
İngilizce - Türkçe

something appended or added; an appendage, adjunct, or concomitant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appendix
(Askeri) LAHİKA: 1. Bir ana dökümana yapılan yardımcı ek. Ana döküman için esas, fakat metne dahil edilemeyecek kadar yüklü veya miktarca çok olan ayrıntı genellikle lahikalar halinde toplanır. 2. MEME: Bir balonun alt tarafındaki hava veya gaz hücresine doğrudan doğruya bağlanmış olan kısa boru. Bu borudan, balonu şişirmek veya içindeki gazı boşaltmak için. faydalanılır
appendix
ulama
appendix
(Biyoloji) uzantı
appendix
(Tıp) apendiks
appendix
ek bağırsak
appendix
apandis

Tom apandisini aldırdı. - Tom had his appendix removed.

2013 yılında apandistimi aldırdım. - I had my appendix removed in 2013.

appendix
{i} ek
appendix
{i} ilave
appendix
lahika
appendix
{i} ek bölüm

Ben ek bölümü kaldıracağım. - I am going to remove the appendix.

appendix
körbağırsağın solucanımsı uzantısı
appendix
apandis/ek
appendix
(Tıp) Körbarsağın solucanımsı uzantısı, apandis, apendiks
appendix
{i} (Anatomi) apandis
appendix
(Anatomi) ek, ilave, bir şeye eklenmiş olan örn: appendix vermiformis
appendix
zeyil
İngilizce - İngilizce
appendix
something appended or added; an appendage, adjunct, or concomitant