someone who believes and helps to spread the doctrine of another

listen to the pronunciation of someone who believes and helps to spread the doctrine of another
İngilizce - Türkçe

someone who believes and helps to spread the doctrine of another teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disciple
mürit

Usta gibi, mürit gibi. - Like master, like disciple.

Utangaç mürit onun cevabını mırıldandı. - The shy disciple mumbled his answer.

disciple
şakirt
disciple
havari

İsa'nın havarilerinden birinin adı Paulus'tu. - One of Jesus' disciples was named Paul.

disciple
{i} öndere bağlı olan kimse
disciple
havari/öğrenci
disciple
havarilik
disciple
talebe
disciple
{i} çömez
disciple
talebelik
disciple
{i} öğrenci
disciple
discipleship taraftarlık
İngilizce - İngilizce
disciple
Adherent
someone who believes and helps to spread the doctrine of another

  Heceleme

  some·one who believes and helps to spread the doc·trine of an·oth·er

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn hu bîlivz ınd helps tı spred dhi dôktırîn ıv ınʌdhır

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o bəˈlēvz ənd ˈhelps tə ˈspred ᴛʜē ˈdôktərən əv əˈnəᴛʜər/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː bɪˈliːvz ənd ˈhɛlps tə ˈsprɛd ðiː ˈdɔːktɜrɪn əv əˈnʌðɜr/

  Günün kelimesi

  prudential