someone or something with similar claims of quality or distinction as another

listen to the pronunciation of someone or something with similar claims of quality or distinction as another
İngilizce - Türkçe

someone or something with similar claims of quality or distinction as another teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rival
rakip

Kral John için, rakiplerinin tümünü kontrol altında tutmak çok zordu. - It was difficult for King John to keep control over all of his rivals.

Kral John tüm rakiplerini idam etti. - King John put to death all of his rivals.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
İngilizce - İngilizce
rival

As a social historian, he has no rival.

someone or something with similar claims of quality or distinction as another

  Heceleme

  some·one or some·thing with si·mi·lar claims of qua·li·ty or dis·tinc·tion as an·oth·er

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn ır sʌmthîng wîdh sîmılır kleymz ıv kwälıti ır dîstîngkşın äz ınʌdhır

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ wəᴛʜ ˈsəmələr ˈklāmz əv ˈkwälətē ər dəˈstəɴɢksʜən ˈaz əˈnəᴛʜər/ /ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsɪməlɜr ˈkleɪmz əv ˈkwɑːlətiː ɜr dɪˈstɪŋkʃən ˈæz əˈnʌðɜr/

  Günün kelimesi

  aphrodisiac