someone or something with similar claims of quality or distinction as another

listen to the pronunciation of someone or something with similar claims of quality or distinction as another
Englisch - Türkisch

Definition von someone or something with similar claims of quality or distinction as another im Englisch Türkisch wörterbuch

rival
rakip

Kral John için, rakiplerinin tümünü kontrol altında tutmak çok zordu. - It was difficult for King John to keep control over all of his rivals.

Rakiplerinize saygı duymalısınız. - You have to respect your rivals.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
Englisch - Englisch
rival

As a social historian, he has no rival.

someone or something with similar claims of quality or distinction as another

  Silbentrennung

  some·one or some·thing with si·mi·lar claims of qua·li·ty or dis·tinc·tion as an·oth·er

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn ır sʌmthîng wîdh sîmılır kleymz ıv kwälıti ır dîstîngkşın äz ınʌdhır

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ wəᴛʜ ˈsəmələr ˈklāmz əv ˈkwälətē ər dəˈstəɴɢksʜən ˈaz əˈnəᴛʜər/ /ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈsɪməlɜr ˈkleɪmz əv ˈkwɑːlətiː ɜr dɪˈstɪŋkʃən ˈæz əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  disinter
Favoriten