solid waste material removed during water treatment

listen to the pronunciation of solid waste material removed during water treatment
İngilizce - İngilizce
sludge
solid waste material removed during water treatment

  Heceleme

  sol·id waste ma·te·ri·al re·moved dur·ing wa·ter treat·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  sälıd weyst mıtîriıl rimuvd dyûrîng wôtır tritmınt

  Telaffuz

  /ˈsäləd ˈwāst məˈtərēəl rēˈmo͞ovd ˈdyo͝orəɴɢ ˈwôtər ˈtrētmənt/ /ˈsɑːləd ˈweɪst məˈtɪriːəl riːˈmuːvd ˈdjʊrɪŋ ˈwɔːtɜr ˈtriːtmənt/

  Günün kelimesi

  gastronome