bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması

listen to the pronunciation of bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması
Türkçe - İngilizce
(Tıp) sludge
bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması

    Heceleme

    bir sı·vı i·çin·de süs·pan·si·yon ha·lin·de ka·tı ve·ya ya·rı ka·tı mad·de·le·rin bu·lun·ma·sı

    Günün kelimesi

    milliner